E-teenus

Teenus sisaldab e-vormi teel edastatud lihtküsimustele vastamise läbi kodulehe. Sellisel juhul edastab klient e-kirja teel  oma probleemi aadressile okp@okp.ee ja sõltuvalt probleemi keerukusest pakutakse kliendile kas aega juristi vastuvõtule või saadetakse talle e-kirja teel arve. Kui klient on arve tasunud, saab ta soovitud teenuse ( arvamus, analüüs, soovitused edasiseks käitumiseks jne. ) e-kirja teel hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates raha laekumise päevast.
E-teenus toimib järgnevalt:
1) Kirjeldage täpselt oma probleemi ja esitage oma küsimus e- maili teel aadressile : okp@okp.ee. Juhul, kui küsimus vajab põhjalikumat süvenemist, saadab jurist hinnapakkumise ning lepib kliendiga kokku uue aja.
2) Tasuge 50 eur Otsma, Kurg ja Partnerid ( saaja nimi / teenuse osutaja ) arveldusarvele SEB pangas: 10220107783016. Selgitusse kirjutage e-maili aadress, millelt meile küsimuse esitasite.
3) Pärast makse laekumist meie büroo kontole võtame kolme tööpäeva jooksul kliendiga ühendust ja saate meilt õigusliku hinnangu või soovitused ja juhised edaspidiseks käitumiseks.

Hind

50 eur/kord