Hagiavalduste koostamine

Hagiavalduste, avalduste, taotluste, seletuskirjade ja nõuete koostamine.

Hind

Hagiavalduste koostamine: al 80 eur/h, mitte alla 120 eur hagi
Avalduste, taotluste, seletuskirjade koostamine: al 80 eur/h