Hagiavalduste koostamine

Hagiavalduste, avalduste, taotluste, seletuskirjade ja nõuete koostamine.

Hind

Hagiavalduste koostamine: al 70 eur/h, mitte alla 100 eur hagi
Avalduste, taotluste, seletuskirjade koostamine: al 70 eur/h