Haldus- ja avalik õigus

Vajalike õigusdokumentide koostamine, abistamine asjaajamisel riigi ja kohaliku omavalitsuste asutustes halduslepingute sõlmimisel, vaidemenetluses.

Hind

al 80 eur/h.