Väärteomenetlus ja haldusmenetlus

Kliendi nõustamine ja esindamine väärteoasjades ja haldusasjades.

Hind

al 80 eur/h