Väärteomenetlus ja haldusmenetlus

Kliendi nõustamine ja esindamine väärteoasjades ja haldusasjades.

Hind

al 70 eur/h